Darczyńcy i sponsorzy

Jak pomóc

Ty również możesz wesprzeć naszych podopiecznych i podarować im uśmiech!

Każde wsparcie jest dla nas cenne i szczerze będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.
Pomagam

Można nas wspierać na różne sposoby: finansowo i rzeczowo, a także poprzez zakup wyrobów wykonanych przez uczestników terapii zajęciowej podczas corocznego Jarmarku Kaziuka (wiosną) i Jarmarku Świątecznego (zimą).

Podaruj swój Kamyk na rzecz „Tęczowego Domu”.

Wpłat można dokonywać na konto bankowe:  67 2030 0045 1110 0000 0075 6760 z dopiskiem „Na Tęczowy Dom”

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI