Pomóż nam w walce z epidemią!

Pomóż nam w walce z epidemią!

W związku z poważnym zagrożeniem epidemią w domach pomocy społecznej jesteśmy zmuszeni prosić o wsparcie!
Pomagam

strrona-i-kamyk

Opiekujemy się 110 chłopcami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Niektórzy mają bardzo obniżoną odporność. Siostry i pracownicy są z nimi cały czas. Zachowujemy restrykcyjne środki ostrożności i staramy się nie dopuścić do zarażenia, ale musimy być na nie przygotowani! Cały czas szyjemy maseczki bawełniane, ale nasze zapasy środków ochrony osobistej są niewystarczające na wypadek wybuchu epidemii. Musimy mieć przynajmniej podstawowy zasób maseczek i kombinezonów o profesjonalnych parametrach, a ich koszt przekracza nasze możliwości. Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszej placówki przez przekazanie darowizny pieniężnej na ten cel.

Chętnie przyjmiemy również darowizny rzeczowe (maseczki, odzież ochronna, rękawiczki, środki do dezynfekcji i do pielęgnacji mieszkańców). Kontakt za pośrednictwem maila: tdomelk@gmail.com

Jeżeli będzie taka potrzeba z każdym z darczyńców zawrzemy stosowną umowę.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI