Darczyńcy i sponsorzy

PODZIĘKOWANIA

W czerwcu 2008 r. „Tęczowy Dom” zakończył trwającą 10 lat realizację programu naprawczego. Osiągnął wymagany standard usług mieszkaniowych. Stał się jednocześnie domem bardziej kolorowym i estetycznym, lepiej wyposażonym i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomagam

Dzięki zrealizowanej w latach 2002-2004 gruntownej termomodernizacji domu koszty jego codziennego utrzymania bardzo się zmniejszyły, a mieszkańcy mają miejsce stałego zatrudnienia. W latach 2009-2011 zrealizowano projekt budowy nowego basenu, dzięki czemu podopieczni „Tęczowego Domu” mają więcej możliwości rehabilitacji i rozwoju.

Nie byłoby to możliwe bez pomocy wielu instytucji, organizacji, kościołów, a nade wszystko bez życzliwości, ofiarności i zaangażowania w organizowanie pomocy wielu konkretnych, dobrych ludzi, którym chcemy szczerze podziękować. Niech świadomość, że dzieciom, które nie zawsze potrafią powiedzieć „dziękuję”, żyje się teraz lepiej i bardziej „kolorowo” będzie Waszą radością.

Wszelka okazana pomoc będzie dla nas motywem do dalszego działania, a wsparcie finansowe pomoże nam w realizacji działań związanych z prowadzeniem Tęczowego Domu. Niech WASZ kamyk pomocy przypomina o uśmiechu i radości naszych dzieci, dla których każda pomoc jest wielkim darem.

Z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc i będziemy o Was pamiętać w naszych modlitwach.

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI