O nas

slajd

Siostry Benedyktynki Misjonarki już od 70 lat prowadzą w Ełku różne formy opieki nad potrzebującymi jej dziećmi. Od roku 1999 placówka funkcjonuje pod nazwą „Tęczowy Dom”. Mieszkają w nim dzieci i młodzież ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami fizycznymi o różnej etiologii. W domu przebywa na stałe 110 chłopców – od niemowląt do dorosłych. Oprócz troskliwej, specjalistycznej opieki dużą wagę przywiązuje się w Domu do intensywnej, wieloprofilowej rehabilitacji i edukacji specjalnej.

Od 2000 roku w „Tęczowym Domu” funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, przeznaczony na potrzeby dziennej opieki i rehabilitacji 50 dziewcząt i chłopców z powiatu ełckiego.

W 2000 roku powstała również nowoczesna, publiczna Szkoła Podstawowej Specjalna i Gimnazjum Specjalne prowadzone przez Zgromadzenie. W zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez wysoko kwalifikowaną kadrę specjalistów biorą udział mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy. Szkoła inicjuje ponadto wiele ciekawych imprez, zajęć i atrakcji dla całego Domu.

Po zakończeniu edukacji szkolnej mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje poprzez terapię zajęciową. Oryginalnym projektem Tęczowego Domu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców. Już 14 dorosłych mężczyzn jest zatrudnionych na pełnych etatach i z powodzeniem pracuje w kuchni, pralni, kotłowni, ogrodzie, przy obsłudze koni do hipoterapii, uprawie i zbiórce siana dla koni oraz przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu biomasy na opał. Uczestniczą również w podstawowych pracach remontowych i budowlanych.

W 2002 roku powstała „Tęczowa Fundacja”, która wspiera działalność „Tęczowego Domu” przez realizację konkretnych projektów. Największym z nich jest prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz budowa „Tęczowej Farmy” w Jeziorowskich koło Ełku. W 2015 roku zakończona została, przy znacznym udziale mieszkańców „Tęczowego Domu” i członków Fundacji, budowa domu mieszkalnego na farmie. Zamieszkali w nim już pierwsi usamodzielniani mieszkańcy Domu. Projekt można śledzić na blogu www.teczowafarma.pl.

„Tęczowa Fundacja” wspiera również rozbudowę kaplicy, z której będą korzystać mieszkańcy „Tęczowego Domu” oraz modernizację placu zabaw i boiska dla dzieci.

Każdy, nawet najmniejszy, kamyk przybliża nas do zakończenia naszego dzieła! Cenimy każdą pomoc!

Darowizna na rzecz naszej TĘCZOWEJ FUNDACJI